Roulette Regler

Amerikansk roulett med två nollor har sitt ursprung i den franska versionen med bara en nolla. Kasinon är speciellt förtjusta i den amerikanska versionen eftersom den är billigare att driva än den franska, bl.a. för att det bara behövs en dealer. Dessutom blir vinsterna för banken större och snabbare.

Amerikansk roulett spelas på ett stort bord där spelfältet finns tryckt. I ena änden av bordet finns ett roterbart hjul som är omgivet av en ram av trä. Hjulet är indelat i 38 sektioner, numrerade från O till 36. Ytterligare en sektion är märkt med en dubbelnolla i amerikansk roulett. Löpande siffror är placerade mitt emot varandra på hjulet. Varannan siffra avtecknar sig mot röd bakgrund och varannan mot svart. Nollorna är omgivna av grönt. Idén med spelet är att man skall gissa vilket nummer som kulan som snurrar i motsatt riktning mot hjulet i träramens krage kommer att hamna på när den faller ner. Dealern sätter fart på kulan för hand och den måste snurra i åtminstone tre varv innan den faller på något nummer.

Dealern kan göra det svårare att förutse vilket nummer kulan kommer att hamna på genom att variera hastigheten på kulan och spinna den med mindre eller större kraft. Hastigheten med vilken hjulet snurrar kan också varieras hela tiden. Innan dealern sätter fart på kulan kan han justera hastigheten på hjulet. Rombformade metalldekorationer i nedre delen av träramen stoppar upp kulan när den börjat snurra saktare och gör att den faller ner i ett fack i hjulet. Dealer byts ut med jämna mellanrum, eftersom varje dealer har sin egen spelstil. Varje roulettbord har sin egen uppsättning marker. Deras värde är detsamma som minimiinsatsen vid just det bordet. Om en spelare vill ha marker med högre nominalvärde behöver han eller hon bara säga till dealern som placerar ut marker som anger det nya värdet ända upp till maximiinsatsen. Även om roulett kan spelas med kontantmarker är det klokt att använda bordsmarker (färgmarker) för att undvika missförstånd. Om en spelare satsar kontantmarker ropar dealern ut ”reds on” eller ”blacks on” för att varna andra spelare från att spela med kontantmarker av samma valör.

Dealern kontrollerar spelet genom att ge muntliga instruktioner inför varje fas av spelet. Det är viktigt att lyssna på vad han säger för att undvika missförstånd. Om en spelare av misstag rör vid en annan spelares marker så att de flyttas rättar dealern till högen och tillkännager med hög röst markernas färg och plats, detta och mycket mer skriver man i boken Kasino hur man satsar för att vinna. En spelare får inte röra en annan spelares marker. På varje kasino finns ett troget gäng av systemjägare som kan sitta vid spelbordet i timmar, skriva upp de vinnande numren och analysera resultatet i hopp om att hitta ett vinnande koncept. Kasinon brukar till och med tillhandahålla papper och penna för detta ändamål, väl medvetna om att slumpen gör att det inte går att skapa några säkra system.

Att satsa
Spelare har många spelvarianter att välja emellan. Störst vinst får man om man lyckats pricka in det nummer där kulan hamnar. Eftersom det finns trettioåtta fack som kulan kan hamna i är detta spelsätt det mest riskabla. Fifty-fifty-spel ger störst vinstchans (och den minsta vinsten): man satsar på om kulan skall hamna på rött eller svart, på udda eller jämn siffra eller på den första hälften av siffrorna i nummerordning, alternativt den andra. Även om spelbordet ser komplicerat ut är det ganska lätt att satsa. Om man vill satsa på ett speciellt nummer lägger man marken direkt på det numret. Dessa regler gäller förstås också på roulette online.

Om man vill satsa på två nummer bredvid varandra placerar man marken mitt på linjen som skiljer de båda siffrorna åt. När man satsar på rött eller svart, högt eller lågt, udda eller jämnt gör man det genom att lägga marken på motsvarade fält. På kasinon finns bord för både vänster och högerhänta, vilket kan göra det förvirrande att satsa. På ett högerbord ligger den första raden längst bort från dealern och på ett vänsterbord är det tvärtom.

STRAIGHT UP (Plein)
Här satsar man på ett av 38 fält inklusive O och 00. Marken bör placeras på layouten mitt på numret man satsat på. Man måste se till att den inte nuddar vid något av de intilliggande fälten. Man vinner endast om kulan hamnar på just det numret. Vinsten är 35 på 1.

SPLIT (Cheval)
I det här fallet satsar man på två angränsande nummer på layouten. Marken placeras mitt på linjen som skiljer de båda fälten åt. Vinst utbetalas om något av de båda numren kommer upp. Vinsten är 17 på 1 (skrivs även 17/1).

STREET (Transversal) 
Insatsen avser tre nummer som ligger intill varandra i en rad. Det blir vinst om något av de tre numren kommer upp. Vinst: 11/1.

CORNER (Carré) 
Insatsen avser fyra nummer som gränsar till varandra på spelplanen. Marken placeras på krysset där de fyra numren möts. Vinst utfaller om något av de fyra numren kommer upp. Vinst: 8/1.

FIRST FOUR (Carré nollan) 
Här satsar man på siffrorna O, 1, 2 och 3. Marken placeras på hörnan där trean och nollan möts. Vinsten är 8/1 om något av de fyra numren kommer upp.

FIRST FIVE 
Denna satsning gäller för bord med dubbelnollor och avser insatser på numren O, 00, 1, 2 och 3. Marken placeras där nollorna och 2:an möts. Vinst utbetalas om något av numren kommer upp. Vin.st: 6/1.

DOUBLE STREET (Simple) 
En satsning på sex angränsande nummer tvärs över layouten via en linjekorsning i kanten .som täcker två rader å tre nummer. Vinsten är 5/1.

QUATRO
Vissa insatser kan avse en fjärdedel av alla nummer. Den första fjärdedelen omfattar numren 1 t.o.m. 9, den andra 10 t.o.m. 18 o.s.v. Man satsar i respektive box. Vinsten är 3/1. Om nollan kommer upp, går insatsen förlorad.

COLUMN (Kolonn) 
Man satsar på en av tre kolonner på layouten och placerar marken på motsvarade ruta nedanför sifferraden ifråga. Vinsten är 2/1 om något av numren i den si satsade kolonnen kommer upp. Om nollan kommer upppp, går insatsen förlorad.

DOZEN (Dussin)
Här satsar man på en grupp om 12 nummer i följd. |d. Det finns tre dussin: 1-12, 13-24 och 25-36. Marken sätts på rutan som anger vilket dussin det handlar om. Vinsten blir 2 gånger insatsen. Om nollan kommer upp, går insatsen förlorad. EVEN

CHANCE BETS (De enkla chanserna/Chances simples)
Här gäller insatsen om numret är rött eller svart, udda eller jämnt, högt eller lågt. Man satsar i olika fält på layouten. Om numret som kommer upp motsvarar fältet man satsat på vinner man lika mycket.som man satsat och får tillbaka insatsen. Om O eller 00 kommer upp, förlorar man halva insatsen.